Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition AGU

Vad är AGU:

AGU är förkortning för Unionens generaladvokat, en offentlig institution som syftar till att ge råd och juridiskt representera den verkställande filialen .

Kortfattat verkar AGU som jurist för unionen, liksom för dess autarkier och stiftelser. Republikens president, till exempel, är företrädd av unionens advokat som huvudchef.

Framställd av Supplementary Law nr 73 av 10 februari 1993 tillhandahålls AGU: s funktioner i enlighet med artikel 131 i den federala konstitutionen 1988.

"Art. 131. Advokatbyråns kontor är den institution som direkt eller genom en närstående organ representerar unionen, rättsligt och utomrättsligt, enligt villkoren i den kompletterande lagen som reglerar organisation och drift, konsult och juridisk rådgivning av den verkställande makten ".

AGU tjänar också att representera Brasilien, som ett nationellt land, före internationella domstolar och jurisdiktioner .

Attorney General Office består av Federal Attorney General Office (PGU), Consultoria Geral da União (CGU), Attorney General Office (PGBC), den av Federal Attorney General Office (PGF).

AGU är ledd av unionens advokat, en ställning som beviljats ​​den professionella med mer än 35 år och exceptionell juridisk kunskap och ett fullständigt otroligt rykte.

Med undantag av unionens advokat-generalsekreterare, som utsetts av direkt indikering av republikens presidentskap, väljs medlemmarna av AGU: s övriga effektiva ståndpunkter från en allmän tävling om bevis och titlar.

Se också: Betydelsen av Impeachment and Civil House.

Populära Kategorier

Top