Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition engelska kanalen

Vad är den engelska kanalen:

Kanalen är en vattenremsa som förbinder Atlanten med Nordsjön och skiljer England från Frankrike.

Den engelska kanalen är totalt ca 563 kilometer lång, med bredaste delen 240 kilometer och den smalaste 33 kilometer (känd som Dover-sträckan).

Kanalen är känd för att hysa en tunnelbana tunnel ( Eurotunnel ), belägen under havsbotten, med 51 kilometer längd, vilket skapar en förbindelse mellan England och Frankrike.

I verkligheten är Eurotunneln tvåfaldigt. Inleddes i maj 1994, går tunnlar genom två distinkta transporttjänster: Eurostar (ett passagerartåg och godståg) och Eurotunnel (ett tåg som transporterar passagerare och fordon).

Den engelska kanalens sjöfartsrörelse är den största i världen med en genomsnittlig omsättning på 250 fartyg per dag.

Många professionella simmare simmar över Engelska kanalen, mer exakt i den smalaste punkten av kanalen, i Dover- sträckan.

Den första personen som passerade den engelska kanalen var inte kapten Matthew Webb 1875.

Ta reda på mer om Panamakanalen och Suezkanalen.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top