Rekommenderas, 2020

Redaktionen

PFF

Definition Betydelse av GDPR

Vad är GDPR:

GDPR står för Allmänna databeskyddsförordningen (RGPD), som består av en lag för att säkerställa integriteten och säkerheten för data för Internetanvändare som bor i Europeiska unionens medlemsstater.

Denna förordning garanterar att alla företag (små, medelstora eller stora) företag som arbetar med behandling av personuppgifter för användare i Europa stärker säkerheten i investeringen i cybersäkerhet. För att det inte finns några tvivel är personuppgifter någon information som hjälper till att identifiera (direkt eller indirekt) en individ.

GDPR börjar vara i kraft den 25 maj 2018 .

Vad säger GDPR?

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) skapades som ett försök att förbättra online-säkerhet, datahantering och användarnas privatliv.

Förutom att öka säkerheten för användarnas personuppgifter är ett av GDPR: s främsta mål att se till att företagen har ett större ansvar för att hantera sina kunders data.

En av de nya elementära reglerna i förordningen är att företag rapporterar läckor av information till regeringen, DPA (dataskyddskommission) och befolkningen inom en gränsvärde på 72 timmar.

En annan princip garanterad med GDPR är rätten till oblivion, det vill säga att användarna kan kräva att företagen lämnar in alla uppgifter som är kvar på dem, att de är fria så att de helt kan elimineras.

Eftersom spårningen av användarnas internetaktiviteter blir mer begränsad av företagen tenderar reklam på nätet att vara mer utbredd med utvecklingen av mindre personliga annonser.

En annan viktig aspekt som GDPR påpekar är förbudet mot överföring av information från användare av Europeiska unionen till andra länder (utanför EU). För att detta ska vara möjligt måste dessa länder följa ett antal dataskyddslagar som Europaparlamentet anser vara tillfredsställande.

Vem är påverkad av GDPR?

För användare är förändringarna subtila, med datalagringsföretag som är nyckelaktörer som påverkas av denna lagstiftning.

GDPR gäller för alla företag som har någon typ av tillgång (direkt eller indirekt) till informationen om medborgare som är bosatta i Europeiska unionen, liksom de som har sitt säte i EU.

Men även om ett företag inte är baserat på den europeiska kontinenten, men handlar om data från användare i den zonen, kommer den automatiskt att vara underordnad förordningen.

Se även betydelsen av Net Neutralitet.

Är Brasilien påverkad av GDPR?

Ja. Brasilianska företag som hanterar användarinformation i Europeiska unionen omfattas också av denna lagstiftning.

Brasilien har dock också flera lagar som syftar till att garantera användarnas integritet och säkerhet, såsom civillagen (lag nr 12 965, den 23 april 2014).

Läs mer om civilregistret.

Underlåtenhet att följa GDPR genererar påföljder

Företag som inte vidtar de åtgärder som presenteras i lagstiftningen måste betala böter som sträcker sig från 4% till 2% av bolagets totala inkomst.

Dessutom är den främsta negativa konsekvensen den dåliga marknadsföring som bildas kring de företag som kommer att bli kända för att inte vara cybernetiskt säkra.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top