Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition Katakres

Vad är katakrese:

Katakrese är en språkversion av det portugisiska språket som begreppsmässigt använder en term utanför sitt ursprungliga sammanhang för att figurativt beteckna något som inte har ett visst namn.

Termen "ombordstigning av flygplanet", till exempel, användes ursprungligen termen "boarding" endast för att hänvisa till lagen om att komma in i en båt. För närvarande kan den dock användas för alla transportmedel.

Till skillnad från andra språkfigurer, som används som språkliga verktyg som hjälper till att berika en text, gör den mer uttrycksfull eller poetisk, används katakrese vanligtvis för att underlätta den dagliga kommunikativa processen mellan människor.

Exempel på katastrofer

  • Vitlöksklyfta
  • Nail head
  • Ansikte i ansiktet
  • Kopphandtag
  • Mouth sky
  • Oljetråd
  • Tomatskinn
  • Tunnelens tunnel
  • Benpotatis
  • Stolarm

Etymologiskt härrör "katastrofer" från den latinska katachresisen, som i sin tur härstammar från den grekiska katakhresisen, vilket betyder "missbruk" eller "felaktig användning". I detta fall är den ursprungliga betydelsen av denna siffra språk "den orättvisa användningen av ordet".

Läs mer om betydelsen av språkfigurer.

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top