Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition TRIFTONG

Vad är Tritongo:

Tritongo är mötet med tre vokaler i samma stavelse .

Ordet bildas av prefixet tri, vilket betyder tre, och tongo kommer från de grekiska phthongosna som är samma som tonen eller ljudet, och därför betyder tritongo det som har tre toner .

Enligt lingvistiken är tritongo ett vokalmöte, som diftonen och hiatusen, och hjälper till att bestämma accentueringen i vissa ord på det portugisiska språket.

Se även innebörden av Ditongo och Hiatus.

Med grammatik av portugisiska språket borde ordets stavelse inte ha mer än en vokal. Så när mötet med tre vokaler, kännetecknat av tritongo, har vi faktiskt en sammanslutning av en halvledare, en vokal och en annan semivowel. Vokalen är i detta fall kärnan i stavelsen.

Tritongerna kan delas mellan oral tritongo och tritongo nasal, beroende på ljudets ursprung.

Ord med Tritongo

  • Urug UAI
  • Parag UAI
  • Vad är du
  • Br s IAU
  • Sag UAO
  • Espioner

Ditongo, Tritongo och Hiatus

Ditongo, tritongo och hiatus är vokal möten som kännetecknas av antalet vokaler eller semivowels, i samma stavelse.

Hiatus är när en stavelse uppstår där vokalen kommer ensam, som i ordet hej a till sig själv.

Difftongen är en semivowel plus en vokal, som i ser dvs.

Och tritongo är en vokal mellan två halvvågor, till exempel averig uei .

Populära Inlägg, 2020

Populära Kategorier

Top